29 październik 2017

Prawa agencji względem hostess

Nowości w Papilio
Jak to zwykle bywa, tak i tym razem obu stronom umowy, zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy przysługują pewne prawa i obowiązki. W poprzednim artykule pisaliśmy o prawach hostess i modelek. Dziś przyszła pora na to, aby z kwestiami prawnymi zmierzyć się z perspektywy agencji. Bo przecież, tak jak i młode dziewczyny muszą dbać o swoje sprawy, mieć świadomość tego, co mogą wymagać od swoich pracodawców i czym są uczciwe zasady zatrudnienia, tak i agencja na podstawie zawartej umowy może egzekwować od hostess zobowiązania, tym samym zabezpieczając swoje interesy. Agencja hostess i agencja modelek - Papilio

Obniżenie wynagrodzenia za niezgodne z umową wykonanie zlecenia

Każda hostessa, która zawiera z agencją umowę (o pracę lub zlecenie) zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań, które w efekcie pozwolą na staranne wykonania zadań, o których mowa w dokumencie. Stąd w przypadku nieprawidłowego wypełnienia obowiązków agencji przysługuje prawo do pomniejszenia wynagrodzenia pracownicy. Co może być ku temu powodem? Przede wszystkim spóźnialstwo, brak uzgodnionego stroju, przedłużanie przerw oraz niewłaściwe zachowanie (obrażanie się, żucie gumy, korzystanie z prywatnego telefonu, rozmowy ze znajomymi, wulgarne słownictwo, fałszowanie pozyskiwanych danych).

Egzekwowanie kary umownej lub odszkodowania za niezrealizowane zlecenie

Kara umowna oraz dodatkowe odszkodowanie ustalane w ramach swobody nawiązywania umów przede wszystkim ma zdyscyplinować hostessy do obecności i odpowiedniego wykonywania zlecenia. Wbrew pozorom nie jest to zwykłe widzimisię agencji. Bardzo często firmy odpowiedzialne za organizację oraz obsługę wydarzeń biznesowych same ponoszą bowiem olbrzymie kary umowne za brak obecności personelu na zleceniu czy też jego spóźnienia.

Niewystawienie deklaracji PIT-11 dla umowy o wartości do 200 zł

Wreszcie agencja hostess posiada prawo do samodzielnego wpłacania podatku do urzędu skarbowego, bez wystawiania dla hostess jakichkolwiek dokumentów, o ile stawka wynagrodzenia za zlecenie nie przekracza 200 zł. Stąd dziewczyny obsługujące wszelkiego rodzaju eventy promocyjne i branżowe nie mogą wnioskować o zwrot podatku ani odliczać od przychodu żadnych ulg podatkowych. Oczywiście jeśli kwota na umowie przekracza wspomnianą sumę agencja ma obowiązek wystawić i dostarczyć pracownicom deklarację PIT-11.